CLPA Mediterra  »  CLPA  »  Spolupráce  »  Praxe studentů

Praxe studentů

Společnost CLPA je mimo jiné i výukové pracoviště pro studenty lékařských a tělovýchovných fakult. Pacienti a klienti navštěvující naše oddělení se proto mohou zúčastnit vzdělávacího programu našich studentů.

Na ortopedickém oddělení probíhají praktická cvičení mediků 3.LF UK dle platného školního harmonogramu.

Rehabilitační oddělení pravidelně navštěvují studenti oboru fyzioterapie fakulty:

  • FTVS

Studenti zde aplikují teoretické znalosti studia a pod vedením zkušených fyzioterapeutů provádějí praktická cvičení.

Odkazy vzdělávacích institutů: