Rychlé odkazy:

Fyzioterapie - Rehabilitace po plastice LCA

Rehabilitace po plastice LCA probíhá na našem pracovišti formou SKUPINOVÉHO REHABILITAČNÍHO PROGRAMU. Přijetí pacientů na rehabilitaci má tato pravidla a podmínky:

 1. Správně vyplněný a předepsaný poukaz FT od ortopeda (nebo jiného odesílajícího lékaře). Vzor ke stažení zde.
 2. Pokud pacient nemá poukaz FT nebo nemá platné pojištění české zdravotní pojišťovny, celou terapii plně hradí pacient.
 3. Přijetí do terapie je podmíněno registrací a vstupním vyšetřením u fyzioterapeuta.
 4. Fyzioterapeut provede vstupní kineziologické vyšetření, zhodnocení dokumentace a požadavků lékaře po operaci, a dále pak určí postup v rehabilitační terapii.
 5. Skupinový LCA program nabízíme v předem rezervovaných termínech v tělocvičně, pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Součástí programu je elektroléčba (magnetoterapie) a vodoléčba (whirlpool). Program je nastaven na 2 fáze – zahájení („LCA začátečníci“) a intenzivní část („LCA pokročilí“). Viz popis dále.
 6. Pacient je zařazen do programu dle časového období po operaci, dle předepsaného poukazu a dle vstupního vyšetření u fyzioterapeuta. Ve vybraných případech může být pacient veden v terapii individuálně.
 7. Program nabízí možnost přijetí pacienta bez dlouhých čekacích lhůt a zahájit tak včasnou terapii. Rehabilitační péče je hrazena dle předpisu FT pojišťovnou společně s částečnou úhradou pacienta, viz ceník.
 8. Pro objednání a informace přímo kontaktujte fyzioterapeutku:
 9. Olga Grossová, email: , mobil +420 601 136 222, telefon 266 006 331 (pondělí) nebo 266 006 457 (úterý a čtvrtek). Uvádějte vždy tyto údaje: datum operace, jméno operatéra, předepsaný poukaz FT, příp. požadavek lékaře k zahájení rehabilitace a Vaše kontaktní telefonní číslo.

Online konzultace s fyzioterapeutem

Ke stažení

POPIS REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Fáze zahájení – skupina „LCA začátečník“ (3. – 5. týden po operaci)

Náplň programu:

 • rozsah pohybu kolene 0-90°, obnova běžných pohybových stereotypů, postupné zatěžování operované končetiny
 • cvičení bez kompenzačních pomůcek (ortéza a berle), péče o jizvu a okolí, posilovací a protahovací cviky, nácvik stereotypu chůze

Popis programu: 1x – 6x návštěv dle předpisu a stavu

 • tělocvična (fyzioterapie a cvičení) 30 minut
 • magnetoterapie 30 minut (před nebo po tělocvičně)

Rozpis cvičení:

 • varianta A: pondělí + středa + pátek 11,00 – 11,30 (pro pacienty z CLPA)
 • varianta B: úterý + čtvrtek 11,00 – 11,30 (pro pacienty z jiných pracovišť)

Fáze intenzivní – skupina „LCA pokročilý“ (6. – 12. týden po operaci)

Náplň programu:

 • rozsah pohybu kolene 0-130°, plné zatížení operované končetiny
 • péče o jizvu a okolí, techniky pro zvětšování rozsahu, progresivní posilovací a protahovací cviky s využitím moderních přístrojů a cvičebních pomůcek, balanční trénink, nácvik stereotypu chůze

Popis programu: 10x návštěva dle předpisu a stavu

 • tělocvična (fyzioterapie a cvičení) 60 minut
 • magnetoterapie 30 minut (před nebo po tělocvičně)
 • whirlpool 30 minut (před nebo po tělocvičně)
 • se spoluúčastí pacienta, úhrada služeb nad rámec poukazu 1 700,- Kč / 10 lekcí (úhrada služeb zahrnuje rozšířený čas terapií nad rámec poukazu, vybavení cvičebních pomůcek a strojů ke cvičení v tělocvičně, whirlpool, služby v rámci rezervace programu, edukační materiály)

Rozpis cvičení:

 • varianta A: pondělí + středa + pátek 08,00 – 09,00 nebo 13,00 – 14,00 (pro pacienty z CLPA)
 • varianta B: úterý + čtvrtek 08,00 – 9,00 nebo 13,00 – 14,00 (pro pacienty z jiných pracovišť)

Volitelná nabídka po dokončení základní rehabilitace:

Fáze kondiční – skupina „LCA velmi pokročilí“ – (12. týden a dále)

Náplň programu:

 • program je vhodný pro pacienty po operaci plastika LCA, kteří absolvovali základní rehabilitaci v našem či jiném zařízení, je možné absolvovat opakovaně
 • podmínka je plný rozsah pohybu, koleno bez otoku a doporučení od lékaře k zahájení dynamických aktivit (běh)
 • cílem je zvyšování kondice, cvičení s vyšší zátěží, příprava na sportovní aktivity, nácvik vyklusávání, běhu a odrazu, zvyšování svalové síly a koordinace, trénink výbušnosti a plyometrie

Popis programu: 10x návštěva

 • tělocvična pod vedením fyzioterapeuta 60 minut
 • whirlpool 30 minut
 • plně hrazeno pacientem, cena 1 900,- Kč / 10 lekcí (nelze s poukazem FT)

Rozpis cvičení:

 • 1x týdně: středy 7,00 – 8,00 nebo čtvrtky 16,30 – 17,30