Rychlé odkazy:

Fyzioterapie - Rehabilitace po plastice LCA

AMBULANTNÍ REHABILITACE PO PLASTICE PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU (LCA) – skupinový rehabilitační program

Rehabilitace po plastice LCA probíhá na našem pracovišti formou řízeného skupinového rehabilitačního programu, který má svá pravidla.

 1. Pacienty přijmeme pouze na základě správně vyplněného FT poukazu ortopedem, viz odkaz ke stažení. Pokud není pacient pojištěn nebo nemá předepsaný poukaz FT, terapie si plně hradí.
 2. Objednání do programu můžeme nabídnout pacientům bez dlouhých čekacích lhůt a dle požadavků lékaře, a to právě díky tomuto rhb programu.
 3. Pacienti operovaní v jiném zařízení než v CLPA musí absolvovat vstupní kineziologické vyšetření fyzioterapeutkou, která zhodnotí dokumentaci, požadavky lékaře a zdravotní stav. A dále pak zajistí objednání do programu rehabilitace (kontakt níže).
 4. Na základě vyšetření pacient pokračuje, po domluvě s fyzioterapeutkou, buď přímo v řízeném skupinovém programu v dané fázi, nebo individuálně. Individuálně je veden pacient v případě, pokud to jeho zdravotní stav bude vyžadovat. A to až do doby, než bude pacient v rehabilitaci zlepšen (např. rozhýbání ztuhlého kolene, zvednutí končetiny nad podložku, zvládnutí chůze).
 5. Skupinový rhb program je veden formou malé skupinky pacientů v tělocvičně pod vedením zkušených fyzioterapeutů – zde je podíl individuálních fyzioterapeutický technik (mobilizace kloubů, myofasciální techniky) a podíl cvičení s využitím cvičebních pomůcek, nářadí a náčiní.
 6. Součástí programu je aplikace magnetoterapie pro zdárné hojení měkkých tkání.
 7. Skupinový rhb program je v našem pojetí rozdělen do dvou fází („začátečník“ a „pokročilý“), které respektují období od operace a fyzické schopnosti pacienta ve fázi rekonvalescence. To vše v rámci předepsaného FT poukazu.
 8. Rehabilitace v období 3. – 5. týden po operaci je fáze „začátečník“, viz bližší popis níže.
 9. Rehabilitace v období 6. – 12. týden po operaci je fáze „ pokročilý“, viz bližší popis níže.
 10. Díky našim zkušenostem nabízíme návaznost po dokončení základního rhb programu ve formě kondičního skupinového programu. Jedná se o cvičební program „Skupina velmi pokročilí“, viz bližší popis níže. Tento program je jako komerční, volitelná služba, která není hrazena z pojištění (pacient si hradí sám, nelze uplatnit FT poukaz).
 11. Pro objednání pacienta z jiného pracoviště prosím kontaktujte fyzioterapeutku Mgr. Olgu Grossovou, nejlépe emailem: olga.grossova@mediterra.cz nebo telefon 266 006 331 (pondělí) nebo 266 006 457 ( úterý, čtvrtek). Prosím uveďte vždy nutné údaje: datum operace, jméno operatéra, předepsaný poukaz FT, příp. požadavek lékaře k zahájení rehabilitace a Vaše kontaktní telefonní číslo.
 12. V současné době nabízíme také online konzultaci fyzioterapie pro pacienty po operaci plastiky LCA. A to v období do zahájení rehabilitace nebo v případě nemožnosti docházení na rehabilitaci například z důvodu onemocnění. Online konzultace probíhá přes platformu Skype. V případě zájmu požádejte o termín a odkaz spojení. Kontakt olga.grossova@mediterra.cz.

Online konzultace s fyzioterapeutem

Ke stažení

POPIS REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

 1. skupina „Začátečník LCA“ – přípravná fáze (3. – 5. týden po operaci)
 • cílem je rozsah pohybu kolene 0-90°, zapojení operované končetiny do běžných pohybových stereotypů
 • postupné zatěžování operované končetiny, cvičení bez kompenzačních pomůcek, péče o jizvu a okolí, lehké posilovací a protahovací cviky, nácvik stereotypu chůze
 • fyzioterapie a cvičení v tělocvičně 30 minut
 • aplikace magnetoterapie 30 minut
 • počet 3-6x

Rozpis cvičení:

 • pondělí + středa + pátek 11,00 – 11,30 (pro pacienty z CLPA)
 • úterý + čtvrtek 11,00 – 11,30 (pro pacienty z jiných pracovišť)
 • + aplikace magnetoterapie vždy před nebo po lekci

 

 1. skupina „ Pokročilý LCA“ – fáze intenzivní fyzioterapie a cvičení (6. – 12. týden)
 • cílem je rozsah pohybu kolene 0-130°, plné zatížení končetiny
 • péče o jizvu a okolí, techniky pro zvětšování rozsahu, progresivní posilovací a protahovací cviky s využitím moderních přístrojů a cvičebních pomůcek, balanční trénink, nácvik stereotypu chůze
 • fyzioterapie a cvičení v tělocvičně 60 minut
 • aplikace magnetoterapie 30 minut + whirlpool 30 minut
 • počet 10x
 • se spoluúčastí pacienta, doplatek 1500,- Kč / 10 lekcí, dle platného ceníku

Rozpis cvičení:

 • pondělí + středa + pátek 08,00 – 09,00 nebo 13,00 – 14,00 (pro pacienty z CLPA)
 • úterý + čtvrtek 08,00 – 9,00 nebo 13,00 – 14,00 (pro pacienty z jiných pracovišť)
 • + aplikace magnetoterapie a whirlpool vždy před nebo po lekci

 

Volitelná nabídka komerční služby:

Skupinové cvičení „Velmi pokročilí LCA“ – funkční trénink (12. týden a dále)

 • program je vhodný pro pacienty po operaci plastika LCA, kteří absolvovali základní rehabilitaci v našem či jiném zařízení, je možné absolvovat opakovaně i kdykoli
 • je nutný plný rozsah pohybu, koleno bez otoku a doporučení fyzioterapeutem na základě vyšetření po ukončení rehabilitace a svolení operatéra k zahájení běhu či vyklusávání
 • cílem je zvyšování kondice, cvičení s vyšší zátěží, příprava na sportovní aktivity
 • nácvik vyklusávání, běhu a odrazu, doladění svalové síly a koordinace, trénink výbušnosti a plyometrie
 • cvičení v tělocvičně 60 minut + whirlpool 30 minut
 • plně hrazeno pacientem, cena 1700,- Kč / 10 lekcí, dle platného ceníku

Rozpis cvičení:

 • 3x týdně: st 7:00 – 8:00, čt 16:30-17:30 a pá 7:00-8:00