Partneři společnosti

Rádi bychom Vám touto cestou představili naše dlouholeté partnery, se kterými společnost CLPA spolupracuje.

Galerie La Femme

Galerie již mnoho let s laskavým svolením vystavuje obrazy svých umělců v prostorách rehabilitačního oddělení. Obrazy jsou vždy v pravidelných intervalech obměňovány a jsou všechny prodejné. Aktuální ceník nabídne recepce rehabilitace a v případě zájmu můžete kontaktovat galeristu p. Lipinu, více na www.glf.cz.

Česká ragbyová unie

Od roku 2008 spolupracuje naše zdravotnické zařízení s Českou ragbyovou unií a poskytuje zdravotní péči národnímu týmu České republiky. Více na http://rugbyunion.cz/cs/

Basketball Nymburk

Od roku 2012 zajišťujeme lékařské služby pro klub ČEZ Basketbal Nymburk. Více na http://www.basket-nymburk.cz.