Praxe studentů

Společnost CLPA je mimo jiné i výukové pracoviště pro studenty lékařských a tělovýchovných fakult. Pacienti a klienti navštěvující naše oddělení se proto mohou zúčastnit vzdělávacího programu našich studentů. Studenti zde aplikují teoretické znalosti studia a pod vedením zkušených fyzioterapeutů provádějí praktická cvičení.

Na ortopedickém oddělení probíhají praktická cvičení mediků 3.LF UK dle platného školního harmonogramu. Rehabilitační oddělení pravidelně navštěvují studenti oboru fyzioterapie fakulty FTVS.