Rychlé odkazy:

Fyzioterapie - Přehled péče

Nabízíme jednu z nejucelenějších koncepcí fyzioterapeutické péče v Praze se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci, na prevenci chronických, bolestivých a degenerativních onemocnění.

Poskytujeme také široké spektrum fyzikální terapie včetně vodoléčebných procedur. Zařízení, mimo jiné, nabízí vysoce specializovanou péči v oblasti sportovní medicíny, preventivní programy a relaxační procedury.

Služeb našeho zařízení mohou využívat jak klienti s doporučením lékaře a s platným poukazem FT k léčbě hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tak i klienti samoplátci.

Služby fyzioterapie

Na základě kineziologického rozboru (vyšetření fyzioterapeutem) provádíme:

 • mobilizace periferních kloubů a páteře
 • techniky měkkých tkání
 • postizometrické relaxace a podobné techniky
 • léčebnou tělesnou výchovu (individuální, skupinovou, na neurofyziologickém podkladě)
 • senzomotorické cvičení s využitím velkého množství pomůcek a labilních ploch
 • fyzioterapie dětí včetně novorozenců a kojenců
 • diagnostika a terapie poruch páteře metodou McKenzie
 • terapie poruch pánevního dna a mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové
 • techniky PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) podle Kabata
 • diagnostika a terapie konceptem A. Bruggera
 • posturální terapie metodou J. Čápové
 • reflexní lokomoce dle Dr. Vojty
 • odborná konzultace v oblasti sportovní fyzioterapie
 • taping a kineziotaping
 • parafinové zábaly

Elektroléčba:

 • magnetoterapie
 • analgetické proudy (IF, DD, TENS)
 • elektrostimulace, elektrogymnastika
 • ultrazvuk
 • přístrojová lymfatická masáž
 • vysokovýkonný laser – bližší informace
 • rázová vlna – bližší informace

Vodoléčba:

 • vířivé koupele pro horní a dolní končetiny
 • celotělová vířivá koupel
 • sauna
 • whirlpool

Další služby:

 • klasické, lymfatické a medové masáže
 • zdravotní skupinová cvičení
 • cvičení pro těhotné
 • Pilates
 • cvičení pro seniory
 • zaměření ortopedických vložek do bot

Náš tým

Lékaři – rehabilitace, myoskeletální medicína

MUDr. Hana Šolcová
(Pondělí, Úterý, Pátek)

Recepce

Zuzana Pajmová
Kateřina Tajblová
Dana Ondrová

Maséři

Dana Ondrová
Kateřina Tajblová

Fyzioterapeuté

Mgr. Pavel Fuksa – vedoucí fyzioterapeut
PhDr. Zaher El Ali
Božena Čadková
PhDr. Marie Schovánková
Mgr. Jakub Hoskovec
Mgr. Pavlína Těšitelová
PhDr. Edwin Mahr, PhD.
Bc. Gabriela Svobodová
Jana Podskalská

Jiřina Rohanová
Mgr. Petra Slezáková
Mgr. Dana Šachová
Mgr. Olga Šťastná
Bc. Barbora Sluková
Dora Čechová
Bc. Anna Křížová
Mgr. Martina Damborová
Bc. Michaela Šillerová
Mgr. Jana Sohrová
Barbara Zrnová