Ortopedická ambulance

  • Clpa
  • 16.3.2020
  • Vážení klienti, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v České republice, jsme od 17.3.2020 nuceni zrušit plánovaná ambulantní vyšetření, která je možné vzhledem k povaze onemocnění odložit na nezbytně nutnou dobu a ošetřujeme pouze pacienty, kteří potřebují neodkladnou léčbu.
  •  Všichni pacienti, kterých se toto opatření týká, budou kontaktování za účelem stanovení nového termínu vyšetření. Bohužel v současné době nejsme schopni nabízet nové termíny vyšetření. Prosíme o shovívavost. Další informace budou v nejbližších dnech zveřejněny na našich webových stránkách.
  • Od 17.3.2020 je ortopedická ambulance umístěna v suterénu budovy, ihned u vchodu do C.L.P.A. z hlavní budovy do prostor ambulantní rehabilitace.