Pro partnery

  • Admin Admin
  • 17.5.2021

Etický kodex pro obchodní partnery

Všichni obchodní partneři skupiny VAMED se musí, při uzavírání smluv od hodnoty zakázky 5 000,- , kdy se obchodní partner stává dodavatelem společnosti ze skupiny VAMED, zavázat k dodržování přiloženého Etického kodexu pro obchodní partnery (Code of Conduct for business partners), který doplňuje etický kodex skupiny (Code of Conduct).

Praxe studentů

  • Admin Admin
  • 4.10.2017

Praxe studentů

Společnost CLPA je mimo jiné i výukové pracoviště pro studenty lékařských a tělovýchovných fakult. Pacienti a klienti navštěvující naše oddělení se proto mohou zúčastnit vzdělávacího programu našich studentů. Studenti zde aplikují teoretické znalosti studia a pod vedením zkušených fyzioterapeutů provádějí praktická cvičení.

Na ortopedickém oddělení probíhají praktická cvičení mediků 3.LF UK dle platného školního harmonogramu. Rehabilitační oddělení pravidelně navštěvují studenti oboru fyzioterapie fakulty FTVS.

Partneři

  • Admin Admin
  • 4.10.2017

Partneři společnosti

Rádi bychom Vám touto cestou představili naše dlouholeté partnery, se kterými společnost CLPA spolupracuje.

Galerie La Femme

Galerie již mnoho let s laskavým svolením vystavuje obrazy svých umělců v prostorách rehabilitačního oddělení. Obrazy jsou vždy v pravidelných intervalech obměňovány a jsou všechny prodejné. Aktuální ceník nabídne recepce rehabilitace a v případě zájmu můžete kontaktovat galeristu p. Lipinu, více na www.glf.cz.

Česká ragbyová unie

Od roku 2008 spolupracuje naše zdravotnické zařízení s Českou ragbyovou unií a poskytuje zdravotní péči národnímu týmu České republiky. Více na http://rugbyunion.cz/cs/

Basketball Nymburk

Od roku 2012 zajišťujeme lékařské služby pro klub ČEZ Basketbal Nymburk. Více na http://www.basket-nymburk.cz.