Informovaný souhlas s péčí

 • Admin Admin
 • 13.7.2018

Informovaný souhlas s péčí

Co je to informovaný souhlas a k čemu slouží?

Od 1. října 2001 je ČR vázána Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001). Tato úmluva představuje společný rámec pro ochranu lidských práv při aplikaci medicíny a biologie.

Veškeré zásadnější úkony zdravotní péče – operace, složitější vyšetření, ambulantní zákroky – by měly být prováděny s vaším souhlasem. Máte právo být informováni, proč výkon bude proveden, jaké je možno očekávat výsledky, zda neexistuje jiný způsob, jak vaše zdravotní problémy řešit, jaké mohou nastat komplikace. Máte právo si nechat vše podrobně vysvětlit způsobem, který je pro vás srozumitelný. A máte samozřejmě právo konkrétní výkon odmítnout.

Existují ale i situace, kdy je zdravotní péče prováděna bez souhlasu pacienta. Je to v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a kdy zdravotník za vás přebírá odpovědnost ve snaze vám pomoci.

Informovaný souhlas je nutno udělit předem, tedy zpětné požadování není možné. Lékař poučí pacienta o povaze zákroku, důvodech, pro které je prováděn, způsobu, jakým bude proveden. Srozumitelně pacientovi vysvětlí možná rizika a alternativy výkonu. Důraz se klade vždy na srozumitelnost pro pacienta. Pacient má právo na doplňující otázky. Toto poučení pak pacient i lékař potvrdí svými podpisy na formuláři informovaného souhlasu.

Informovaný souhlas lze odvolat. Je nutno tuto situaci s Vaším lékařem probrat, ověřit, zda chcete odvolat souhlas celý nebo jen část, o této skutečnosti se udělá zápis na informovaném souhlasu, který opět potvrdí pacient a lékař.

 

Kdo rozhoduje v případě, že se jedná o dítě?

Jestliže se jedná o nezletilou osobu, která není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem. Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.

 

Lze nesouhlas s výkonem vyjádřit dlouho dopředu?

Lze, jedná se o případy, kdy pacient z důvodů svého přesvědčení některé léčebné postupy nebo zákroky odmítá. Dává tímto najevo svou vůli, kdyby tato situace nastala a on se nemohl vyjádřit.

 

Kdy je informovaný souhlas neplatný?

Je neplatný vždy, pokud je činěn například pod nátlakem, může to být i ze strany příbuzenstva. Neplatný je i v případě, že poučení bylo nedostatečné a pacient se například mylně domnívá, že zákrok je nezbytný, nebo že nemá žádnou jinou alternativu.

Úhrada péče a ceníky

 • Admin Admin
 • 4.10.2017

Rychlé odkazy:

Úhrada péče a ceníky

Zdravotní pojišťovny hradí péči ve zdravotnických zařízeních svým pojištěncům ze zdrojů veřejného pojištění. V opačném případě (neexistující pojištění, ukončení smluvního vztahu pojištěnce) si péči hradí klienti sami, jako samoplátci.

V případě fyzioterapie ošetřujeme pacienty na základě indikace lékaře (praktický lékař, odborník – ortoped, chirurg, neurolog,…) po předložení vyplněného poukazu na vyšetření/ošetření FT. Pacienta s poukazem typu vyšetření/ošetření K objednáváme k lékařskému vyšetření a určení léčebného postupu. Oba poukazy ke stažení v dolní části stránky.

Přijetí do péče se kromě jiného podmiňuje předložením platného poukazu příslušné zdravotní pojišťovny nebo náhradním dokladem vydaným zdravotní pojišťovnou.

Pacienty ostatních zdravotních pojišťoven ošetřujeme jakožto samoplátce.

Úhradu výkonů nehrazených veřejným zdravotním pojištěním nebo nadstandardních služeb lze uskutečnit v hotovosti na recepci CLPA. Na oddělení ortopedie v době ordinačních hodin lze platit také čipovou platební kartou.

Oddělení rehabilitace přijímá k úhradě služeb také platební poukázky těchto značek:

 • Sodexo (FlexiPass, RelaxPass, VitalPass, FokusPass, Dárkový šek)
 • Accor Services (Medica, Multi)
 • Le Chéque Déjeuner (Unišek, Unišek+, Cadhoc)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společnost CLPA má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče z veřejného pojištění s těmito zdravotními pojišťovnami:

 

Dokumenty ke stažení

Názory, pochvaly, stížnosti

 • Admin Admin
 • 4.10.2017

Vaše názory, pochvaly a stížnosti

Postup při vyřizování podnětů a stížností

V případě připomínek ke kvalitě nebo způsobu námi poskytovaných služeb je stanoven následující postup, podle kterého budou podněty a stížnosti vyřízeny:

 1. K podání podnětu/stížnosti je oprávněn pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká pacientovi v případě, že pacient ze zdravotních důvodů nemůže stížnost podat, či osoba pacientem zmocněná.
 2. Podnět/stížnost vyřizuje jednatel společnosti nebo ředitelka společnosti.
 3. Stížnost lze podat:
  • Písemně: na adresu CLPA, s.r.o., sekretariát jednatele, Sokolovská 304, 190 61 Praha 9
  • Osobně: po telefonickém dojednání termínu schůzky s ředitelkou společnosti nebo jednatelem. Termín schůzky lze dojednat na telefonním čísle +420 266 006 335 v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

  V případě osobního podání stížnosti je o jednání se stěžovatelem sepsán protokol, který účastníci jednání stvrdí svými podpisy.

 4. Všechny stížnosti jsou evidovány a spisy týkající se jednotlivých stížností jsou uloženy na sekretariátu jednatele.
 5. Pro účinné prošetření stížnosti potřebujeme, aby písemně podaná stížnost obsahovala minimálně tyto údaje:
  • vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení osob nebo pracovišť, kterých se stížnost týká
  • jméno a příjmení stěžovatele
  • bydliště a doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
  • vlastnoruční podpis stěžovatele
 6. Stěžovatel je se způsobem vyřízení stížnosti vyrozuměn písemně.
 7. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se na příslušný správní orgán – Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví.
 8. Podání stížnosti nemá vliv na další poskytování služeb.
 9. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů od doručení stížnosti či sepsání protokolu o ústní stížnosti.

Pro pacienty

 • Admin Admin
 • 4.10.2017