Otevírací doba

 • Admin Admin
 • 6.10.2018

Otevírací doba

MUDr. Šolcová

ordinační hodiny pro objednané pacienty

Úterý: 8:00 – 16:00

Pátek: 8:00 – 14:00

objednávat se je možné denně telefonicky na tel. 266 006 412 (recepce)

MUDr. Pavla Burdová

ordinační hodiny pro objednané pacienty

Pondělí: 8:30 – 14:30

Úterý: 8:30 – 14:30

Středa: 8:30 – 14:30

Čtvrtek: 8:30 – 14:30

objednávat se je možné denně telefonicky na tel. 266 006 412 (recepce)

Ordinace fyzioterapeutů, fyzikální terapie a tělocvična s fyzioterapeutem

Pondělí – Čtvrtek: 7:00 – 17:30

Pátek: 7:00 – 15:30

Otevřeno pro veřejnost, komerční služby

Pondělí – Čtvrtek: 7:00 – 19:00

Pátek: 7:00 – 15:30

Přehled péče

 • Admin Admin
 • 4.10.2017

Rychlé odkazy:

Fyzioterapie - Přehled péče

Nabízíme jednu z nejucelenějších koncepcí fyzioterapeutické péče v Praze se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci, na prevenci chronických, bolestivých a degenerativních onemocnění.

Poskytujeme také široké spektrum fyzikální terapie včetně vodoléčebných procedur. Zařízení, mimo jiné, nabízí vysoce specializovanou péči v oblasti sportovní medicíny, preventivní programy a relaxační procedury.

Služeb našeho zařízení mohou využívat jak klienti s doporučením lékaře a s platným poukazem FT k léčbě hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tak i klienti samoplátci.

Služby fyzioterapie

Na základě kineziologického rozboru (vyšetření fyzioterapeutem) provádíme:

 • mobilizace periferních kloubů a páteře
 • techniky měkkých tkání
 • postizometrické relaxace a podobné techniky
 • léčebnou tělesnou výchovu (individuální, skupinovou, na neurofyziologickém podkladě)
 • senzomotorické cvičení s využitím velkého množství pomůcek a labilních ploch
 • diagnostika a terapie poruch páteře metodou McKenzie
 • terapie poruch pánevního dna a mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové
 • techniky PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) podle Kabata
 • diagnostika a terapie konceptem A. Bruggera
 • posturální terapie metodou J. Čápové
 • reflexní lokomoce dle Dr. Vojty
 • odborná konzultace v oblasti sportovní fyzioterapie
 • taping a kineziotaping
 • parafinové zábaly

Elektroléčba:

 • magnetoterapie
 • analgetické proudy (IF, DD, TENS)
 • elektrostimulace, elektrogymnastika
 • přístrojová lymfatická masáž
 • vysokovýkonný laser – bližší informace
 • rázová vlna – bližší informace

Vodoléčba:

 • vířivé koupele pro horní a dolní končetiny
 • celotělová vířivá koupel
 • sauna
 • whirlpool

Akupunktura

C.L.P.A. nově nabízí akupunkturu pod odborným vedením MUDr. Pavly Burdové, která získala specializovanou způsobilost v oborech Rehabilitace a fyzikální medicína, Algeziologie a absolvovala kurz Základy akupunktury akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, ukončený zkouškou a certifikátem. Pro více informací a objednání volejte 266 006 412 nebo pište na rehabilitace.clpa@mediterra.cz.

Další služby:

 • klasické a lymfatické masáže
 • fyziotrénink
 • jóga
 • zdravotní skupinová cvičení
 • Pilates
 • cvičení pro seniory
 • zaměření ortopedických vložek do bot

Náš tým

Lékaři

MUDr. BURDOVÁ Pavla (po, út, st, čt)
MUDr. ŠOLCOVÁ Hana (út, pá)

Recepce

PAJMOVÁ Zuzana
TAJBLOVÁ Kateřina
ZAJANOVÁ Šárka

Maséři

DOROŠENKO Jaroslav
DOVZHONYN Mykhailo

Fyzioterapeuté

Mgr. FUKSA Pavel – vedoucí fyzioterapeut
Mgr. SLEZÁKOVÁ Petra – manažer provozu
ČADKOVÁ Božena
PhDr. EL ALI Zaher
Mgr. GROSSOVÁ Olga
Mgr. HOSKOVEC Jakub
Bc. HULINSKÝ Filip
Bc. KŘÍŽOVÁ Anna
PhDr. MAHR Edwin, PhD.
OUŘEDNÍKOVÁ Iveta, DiS.
ROHANOVÁ Jiřina
SLOUPOVÁ Jaroslava
Mgr. SOHROVÁ Jana
Mgr. ŠACHOVÁ Dana
Bc. ŠAMONILOVÁ Lucie
Bc. ŠVEJDOVÁ Monika
Mgr. TĚŠITELOVÁ Pavlína
Mgr. ZRNOVÁ Barbara

Rehabilitace po plastice LCA

 • Admin Admin
 • 4.10.2017

Rychlé odkazy:

Fyzioterapie - Rehabilitace po plastice LCA

AMBULANTNÍ REHABILITACE PO PLASTICE PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU (LCA) – skupinový rehabilitační program

Rehabilitace po plastice LCA probíhá na našem pracovišti formou řízeného skupinového rehabilitačního programu, který má svá pravidla.

 1. Pacienty přijmeme pouze na základě správně vyplněného FT poukazu ortopedem, viz odkaz ke stažení. Pokud není pacient pojištěn nebo nemá předepsaný poukaz FT, terapie si plně hradí.
 2. Objednání do programu můžeme nabídnout pacientům bez dlouhých čekacích lhůt a dle požadavků lékaře, a to právě díky tomuto rhb programu.
 3. Pacienti operovaní v jiném zařízení než v CLPA musí absolvovat vstupní kineziologické vyšetření fyzioterapeutkou, která zhodnotí dokumentaci, požadavky lékaře a zdravotní stav. A dále pak zajistí objednání do programu rehabilitace (kontakt níže).
 4. Na základě vyšetření pacient pokračuje, po domluvě s fyzioterapeutkou, buď přímo v řízeném skupinovém programu v dané fázi, nebo individuálně. Individuálně je veden pacient v případě, pokud to jeho zdravotní stav bude vyžadovat. A to až do doby, než bude pacient v rehabilitaci zlepšen (např. rozhýbání ztuhlého kolene, zvednutí končetiny nad podložku, zvládnutí chůze).
 5. Skupinový rhb program je veden formou malé skupinky pacientů v tělocvičně pod vedením zkušených fyzioterapeutů – zde je podíl individuálních fyzioterapeutický technik (mobilizace kloubů, myofasciální techniky) a podíl cvičení s využitím cvičebních pomůcek, nářadí a náčiní.
 6. Součástí programu je aplikace magnetoterapie pro zdárné hojení měkkých tkání.
 7. Skupinový rhb program je v našem pojetí rozdělen do dvou fází („začátečník“ a „pokročilý“), které respektují období od operace a fyzické schopnosti pacienta ve fázi rekonvalescence. To vše v rámci předepsaného FT poukazu.
 8. Rehabilitace v období 3. – 5. týden po operaci je fáze „začátečník“, viz bližší popis níže.
 9. Rehabilitace v období 6. – 12. týden po operaci je fáze „ pokročilý“, viz bližší popis níže.
 10. Díky našim zkušenostem nabízíme návaznost po dokončení základního rhb programu ve formě kondičního skupinového programu. Jedná se o cvičební program „Skupina velmi pokročilí“, viz bližší popis níže. Tento program je jako komerční, volitelná služba, která není hrazena z pojištění (pacient si hradí sám, nelze uplatnit FT poukaz).
 11. Pro objednání pacienta z jiného pracoviště prosím kontaktujte fyzioterapeutku Mgr. Olgu Grossovou, nejlépe emailem: olga.grossova@mediterra.cz nebo telefon 266 006 331 (pondělí) nebo 266 006 457 ( úterý, čtvrtek). Prosím uveďte vždy nutné údaje: datum operace, jméno operatéra, předepsaný poukaz FT, příp. požadavek lékaře k zahájení rehabilitace a Vaše kontaktní telefonní číslo.
 12. V současné době nabízíme také online konzultaci fyzioterapie pro pacienty po operaci plastiky LCA. A to v období do zahájení rehabilitace nebo v případě nemožnosti docházení na rehabilitaci například z důvodu onemocnění. Online konzultace probíhá přes platformu Skype. V případě zájmu požádejte o termín a odkaz spojení. Kontakt olga.grossova@mediterra.cz.

Online konzultace s fyzioterapeutem

Ke stažení

POPIS REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

 1. skupina „Začátečník LCA“ – přípravná fáze (3. – 5. týden po operaci)
 • cílem je rozsah pohybu kolene 0-90°, zapojení operované končetiny do běžných pohybových stereotypů
 • postupné zatěžování operované končetiny, cvičení bez kompenzačních pomůcek, péče o jizvu a okolí, lehké posilovací a protahovací cviky, nácvik stereotypu chůze
 • fyzioterapie a cvičení v tělocvičně 30 minut
 • aplikace magnetoterapie 30 minut
 • počet 3-6x

Rozpis cvičení:

 • pondělí + středa + pátek 11,00 – 11,30 (pro pacienty z CLPA)
 • úterý + čtvrtek 11,00 – 11,30 (pro pacienty z jiných pracovišť)
 • + aplikace magnetoterapie vždy před nebo po lekci

 

 1. skupina „ Pokročilý LCA“ – fáze intenzivní fyzioterapie a cvičení (6. – 12. týden)
 • cílem je rozsah pohybu kolene 0-130°, plné zatížení končetiny
 • péče o jizvu a okolí, techniky pro zvětšování rozsahu, progresivní posilovací a protahovací cviky s využitím moderních přístrojů a cvičebních pomůcek, balanční trénink, nácvik stereotypu chůze
 • fyzioterapie a cvičení v tělocvičně 60 minut
 • aplikace magnetoterapie 30 minut + whirlpool 30 minut
 • počet 10x
 • se spoluúčastí pacienta, doplatek 1500,- Kč / 10 lekcí, dle platného ceníku

Rozpis cvičení:

 • pondělí + středa + pátek 08,00 – 09,00 nebo 13,00 – 14,00 (pro pacienty z CLPA)
 • úterý + čtvrtek 08,00 – 9,00 nebo 13,00 – 14,00 (pro pacienty z jiných pracovišť)
 • + aplikace magnetoterapie a whirlpool vždy před nebo po lekci

 

Volitelná nabídka komerční služby:

Skupinové cvičení „Velmi pokročilí LCA“ – funkční trénink (12. týden a dále)

 • program je vhodný pro pacienty po operaci plastika LCA, kteří absolvovali základní rehabilitaci v našem či jiném zařízení, je možné absolvovat opakovaně i kdykoli
 • je nutný plný rozsah pohybu, koleno bez otoku a doporučení fyzioterapeutem na základě vyšetření po ukončení rehabilitace a svolení operatéra k zahájení běhu či vyklusávání
 • cílem je zvyšování kondice, cvičení s vyšší zátěží, příprava na sportovní aktivity
 • nácvik vyklusávání, běhu a odrazu, doladění svalové síly a koordinace, trénink výbušnosti a plyometrie
 • cvičení v tělocvičně 60 minut + whirlpool 30 minut
 • plně hrazeno pacientem, cena 1700,- Kč / 10 lekcí, dle platného ceníku

Rozpis cvičení:

 • 3x týdně: st 7:00 – 8:00, čt 16:30-17:30 a pá 7:00-8:00

Nadstandardní péče

 • Admin Admin
 • 4.10.2017

Rychlé odkazy:

Fyzioterapie - Nadstandardní péče

Rázová vlna

Pro léčbu bolestivých bodů na těle nabízíme aplikaci rázové vlny přístrojem Masterpuls.

Whirlpool

Příjemná relaxace spojená s masáží vodními tryskami a perličkami v bazénku pro cca 6 osob. Teplá voda ve whirlpoolu má cca 32 C˚. Kvalita vody je upravována strojovnou a je pod stálou přísnou hygienickou kontrolou.

Laseroterapie

Laser je druh světelného záření. Jde o světlo jedné vlnové délky, dokonale polarizované, koherentní – paprsky jsou stejně orientované v prostoru i čase. Jeho účinky jsou stimulační, protizánětlivé a protibolestivé.

Výkonová laserová terapie

 • převratná metoda v léčbě bolesti a obnovení hybnosti
 • okamžité výsledky
 • komfortní terapie bez bolesti a nežádoucích účinků
 • výhody oproti běžné laseroterapii: 2-3 x méně ošetření, délka terapie 5 – 10 min., pacient terapii vnímá (forma tepla)

Lymfatická masáž

Lymfatická masáž je velice jemná technika masážních hmatů, která má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy, protože lymfatický systém nemá svoji pumpu. Jestliže nepracuje nebo je jeho činnost zpomalena, zůstávají zbytky látkové výměny v tkáních. Tukové buňky zvětšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, celulitida a otoky. Pomocí lymfatické masáže se lymfa aktivuje a odplaví škodliviny z těla ven. Masér uvolní hlavní uzliny a odvede drenážovanou tekutinu vylučovacím systémem z těla ven.

Masáž klasická a sportovní

Preventivní i léčebný prostředek při bolestech zad, namožených a ztuhlých svalů a kloubů.
Masáže provádí zkušení maséři s letitou praxí.

Akupunktura

C.L.P.A. nově nabízí akupunkturu pod odborným vedením MUDr. Pavly Burdové, která získala specializovanou způsobilost v oborech Rehabilitace a fyzikální medicína, Algeziologie a absolvovala kurz Základy akupunktury akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, ukončený zkouškou a certifikátem. Pro více informací a objednání volejte 266 006 412 nebo pište na rehabilitace.clpa@mediterra.cz.

Sauna

K dispozici je příjemná sauna pro cca 6 osob s relaxační zónou. Saunu lze kombinovat s whirlpoolem či masáží pro dosažení maximální relaxace. Sauna nám umožňuje prožít neopakovatelný zážitek saunování při teplotě od 40°C do 110°C. Volba teploty sauny je na každém z nás v závislosti na našem zdravotním stavu a vnitřním pocitu uvolněnosti. Sauna je dnes využívána i v mateřských školách, kde se nastavuje teplota pro saunování maximálně do 60°C.

Po dobu saunování působí na tělo střídavě ohřátí a ochlazení. Saunování zvýší nárůst tělesné teploty (pokožka +10°C, nitro +1°C), zvýší látkové výměny v kůži a vylučování potu, zvýší vylučování nečistot z pokožky, zlepší prokrvení pokožky, uvolňuje svaly a psychické napětí.

Pedobarograf – zaměření ortopedických vložek do bot

V našem zařízení si klienti mohou nechat zaměřit individuální podklady speciálních ortopedických vložek metodou DigiMED, které jsou vytvořeny na počítačovém přístroji firmy Ergon, která je i jejich výhradním výrobcem.

Tato služba se týká samoplátců i pacientů s finanční účastí zdravotní pojišťovny (poukaz pro zdravotní pomůcku).

Máte-li zájem o tuto službu kontaktujte prosím recepci rehabilitačního oddělení.

Motorová kolenní dlaha

Jako významný a ověřený doplněk pooperační rehabilitace jsme pro Vás zajistili zapůjčení motorové kolenní dlahy k domácímu doléčení.

Pasivní cvičení na motodlaze přináší zlepšení rozsahu kloubu, snížení bolesti, zabránění ztuhlosti kloubu a napomáhá výživě kloubní chrupavky.

Při dlouhodobém pronájmu motodlahy, je po domluvě možná úprava ceny.

Půjčujeme motodlahy od firmy Kinetec.

Rezervace prostor

Většinu prostor rehabilitačního oddělení je možné po domluvě rezervovat ke sportovním či regeneračním účelům. Ideální jako doplněk tréninků sportovních klubů nebo jako volno-časové aktivity firem a jedinců.

Z prostor lze nejčastěji využívat vodoléčebný komplex, kde se nachází whirlpool, sauna, relaxační zóna, masérna, dále pak zařízení telocvičny a posezení v prostoru u recepce. V případě zájmu lze domluvit teoretickou či praktickou přednášku, informační sezení na jakoukoli tematiku ohledně sportu, pohybu, zdravého životního stylu pod odborným vedením.

Nabídka produktů

Zdravotní a cvičební pomůcky

Cvičební míče, Overbaly, ježky, cvičební gumy, podložní polštářky, balanční čočky, a další. Všechny nabízené pomůcky si můžete před zakoupením vyzkoušet v naší tělocvičně, kde Vám zároveň personál poradí s jejich nejširším a nejefektivnějším využitím.

Více zde.

Kompletní nabídku naleznete na recepci rehabilitačního oddělení.

Cvičení v tělocvičně

 • Admin Admin
 • 4.10.2017

Rychlé odkazy:

Fyzioterapie - Cvičení v tělocvičně

Pilates s fyzioterapeutem

Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Cesta k relaxaci a boji proti stresu. Vhodný doplněk v preventivní rehabilitaci.

Pilates s fyzioterapeutem zaručuje kvalitní odborné vedení.

 • cvičení pro širokou veřejnost
 • vede zkušená lektorka a fyzioterapeutka Mgr. Dana Šachová

úterý: od 16:30 a 17:30 hod.

Rozpis cvičení

Připravili jsme pro Vás rozpis skupinových cvičení v tělocvičně.

Cvičení pro seniory

 • cvičení pro seniory nad 60 let věku, vhodné i pro dosud neaktivní cvičence
 • zaměření na udržení dobré kondice, života bez bolestí svalů a kloubů s důrazem na nácvik stability jako prevence pádů a zlomenin
 • zlepšení funkcí kardiovaskulárního systému
 • cvičení bez zbytečného přetěžování kloubů
 • použití velkých míčů, Overbalů, posilovacích gum, balančních plošin a ježků
 • cvičení zábavnou formou v kolektivu
 • prevence úrazů a pádů

pondělí od 16:30.

Zdravotní cvičení

 • cvičení je zaměřené k prevenci a odstranění bolestí zad, kloubů a obtíží vzniklých přetěžováním organismu
 • cvičení pro dospělé všech věkových skupin
 • použití velkých míčů, Overbalů, posilovacích gum, balančních plošin
 • nácvik správného držení těla
 • automobilizační cviky
 • posilování oslabených svalů, strečink
 • cvičení vede zkušený fyzioterapeut

pondělí 17:30-18:30, středa 16:30-17:30.

Fyziotrénink

Lekce zaměřené na posílení svalových partií celého těla s důrazem na správné provedení cviků, základem je vypracování silného středu těla s ideální stabilizací pletence horní i dolní končetiny. Součástí je rozvoj mobility, flexibility těla, cvičení ve vývojových pozicích, práce s dechovým stereotypem. Při cvičení jsou využívány gymbally, TRX, bosu a jiné balanční pomůcky.

středa 17:30-18:30

Jemná jóga

 • lekci vede fyzioterapeut nebo lektor jógy, který respektuje tělesné a zdravotní možnosti cvičícího, využívá znalosti z oboru medicíny a fyzioterapie
 • lekce má snadný nenáročný průběh s pomalým a klidným cvičením, klade se důraz na správné provedení všech ásán (jógových pozic těla) a práci s dechem
 • Jemná jóga vychází z Hathajógy, využívá jednodušší ásány, protahování a výdrž v pozicích, relaxaci
 • jógové cvičení umožňuje navodit dobrou tělesnou kondici, koncentrací a dechovým cvičením působí na psychickou pohodu i regulaci aktivity vnitřních orgánů
 • lekce je vhodná pro všechny, kdo nehledají výraznou dynamickou zátěž

čtvrtek 17:30-18:30.

Komplexní program zaměřený pro pacienty s totální náhradou kyčelního a kolenního kloubu

 • pro pacienty po operaci kyčelního a kolenního kloubu, v době kdy již mohou plně zatěžovat operovanou dolní končetinu.
 • zaměřeno na ovlivnění svalových dysbalancí a obtíží, které mohou přetrvávat po ukončení pooperační rehabilitace, zlepšení rozsahu pohybu v kloubu, posílení a protažení svalů, zlepšení hojení rány, stabilitu při chůzi i při zdolávání překážek.
 • malá skupinka pod dohledem fyzioterapeuta s možností individuální konzultace.
 • součástí programu je whirlpool (30 min.).

pondělí a středa od 14:30.